МОНГОЛЫН ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ХӨГЖЛИЙН ТАНХИМ

   
     Утас: +976 11319078, 99093909
Tap To Call
Монголын Улсын Ерөнхий сайдын ивээл дор Азийн Архитекторуудын чуулга уулзалт -21 олон улсын арга хэмжээ 2022 оны 09-р сарын 04 - 09-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотод болно.

Азийн Архитекторуудын чуулга уулзалт -21

Монголын Улсын Ерөнхий сайдын ивээл дор Азийн Архитекторуудын чуулга уулзалт -21 олон улсын арга хэмжээ 2022 оны 09-р сарын 04 - 09-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотод болно.

Дэлгэрэнгүй 

Архитектурын гэрэл зураг - Уулзалт, ярилцлага

Дэлхийн Архитектурын өдрийг тохиолдуулан "Монголын Архитектур өнөө цагт-2016" үзэсгэлэнг Монголын хот байгуулалтын хөгжлийн танхимаас 2016.10.01-07-ны өдрийн хооронд зохион байгуулж байна.

Дэлгэрэнгүй 

Миний төслүүд - Уулзалт, ярилцлага болно.

Дэлхийн Архитектурын өдрийг тохиолдуулан "Монголын Архитектур өнөө цагт-2016" үзэсгэлэнг Монголын хот байгуулалтын хөгжлийн танхимаас 2016.10.01-07-ны өдрийн хооронд зохион байгуулж байна.

Дэлгэрэнгүй 

МАНАЙ ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Монголын хот байгуулалтын хөгжилд мэргэжлийн чиглүүлэгч, идэвхитэй хувь оруулагч байх Монгол улсын хот суурин газруудын хөгжлийг шинэ түвшинд хүргэхэд дэмжигч, хөгжлийн хөтлөгч байх