МОНГОЛЫН ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ХӨГЖЛИЙН ТАНХИМ

   
     Утас: +976 11319078, 99093909
Tap To Call

Monthly Archives: March 2014

БНСУ-д зохион байгуулагдах барилгын инженерүүдэд зориулсан Барилгын талбайн удирдлага зохион байгуулалт сэдэвт сургалтанд урьж байна.

Монголын хот байгуулалтын хөгжлийн танхим нь Солонгосын Барилгын Технологийн Сургалтын Төвтэй (KICTE) Монгол Улсын барилгын салбарын хөгжил, шинэчлэлийн харилцааг хөгжүүлэх зорилгоор барилгын төрөл бүрийн сургалт, техникийн ба технологийн зөвлөх үйлчилгээний хөтөлбөрийн хүрээнд боловсон хүчний дадлагажуулах сургалт, солилцоо хийхээр хамтран ажиллаж байна.     Дээрхи хамтын ажиллагааны хүрээнд жил бүр зохион байгуулдаг барилгын инженерүүдэд зориулсан Барилгын талбайн удирдлага […]

Read More