МОНГОЛЫН ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ХӨГЖЛИЙН ТАНХИМ

   
     Утас: +976 11319078, 99093909
Tap To Call

Monthly Archives: January 2014

Усан могой жилийн шилдэг барилга тодорлоо

Монголын Хот Байгуулалт Хөгжлийн  Танхим (МХБХТ), Монголын Хотуудын холбоо хамтран  Монгол Улсын аймаг, нийслэлийн бүтээн байгуулалт, хөгжил цэцэглэлтэнд оруулж байгаа хувь нэмэр, барилга байгууламжуудийн архитектур, орон зайн онцгой  шийдлийг үнэлэн, хөрөнгө оруулагч байгууллага, архитектор, зураг төслийн инженерүүдийн хөдөлмөр зүтгэлийг олон нийтэд алдаршуулах, сурталчилан таниулах нийгмийн бүтээн байгуулалтанд оруулж буй хувь нэмрийг хөхүүлэн дэмжих зорилгоор жил […]

Read More 

Усан могой жилийн ШИЛДЭГ БАРИЛГА – 2014

 ЫХ

Read More